Rozwinąć Skrzydła

Moja praca skoncentrowana jest na drugim człowieku.

Mam wielkie pragnienie dzielić się moją wiedzą i doświadczeniem pomagając innym:

Towarzyszę drugiemu człowiekowi w procesie jego przemiany jako:

coach

trener Kompasu Kariery (Career Direct)

lider Edukacji Finansowej

oferta

Coaching

oferta

Kompas Kariery (Career Direct)

oferta

Edukacja Finansowa