Kompas Kariery

Jest to niesamowite, profesjonalne narzędzie diagnostyczne, które pomaga podjąć właściwą decyzję edukacyjną lub zawodową w oparciu o bardzo rzetelną wiedzę na czterech płaszczyznach:

OSOBOWOŚĆ

w jaki sposób naturalnie reagujesz

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE

robieniem czego się interesujesz

UMIEJĘTNOŚCI

naturalnie zdolności (co naturalnie robię dobrze?)

WARTOŚCI

co jest dla mnie w pracy i w życiu ważne

Inne testy dostępne na rynku najczęściej nie dają nam zrozumienia tych wszystkich czterech płaszczyzn. Zazwyczaj też podejmujemy decyzję wyboru kierunku nauki, studiów, zmiany zawodu czy otwarcia własnej firmy tylko o zainteresowania, a zainteresowania mogą ulec zmianie.  Kompas bada cztery obszary ważne przy wyborze kariery.
Kompas kariery daje całokształt kim jesteś, daje kompletne zgłębienie tego w jaki sposób zostałeś stworzony, jakie jest Twoje zawodowe przeznaczenie. Kiedy się tego dowiesz łatwiej zrozumiesz twoje zainteresowania, umiejętności oraz wyznawane wartości.  
 
Kompas Kariery pozwala uniknąć straty czasu, pieniędzy, wypalenia zawodowego poprzez dokonanie odpowiedniego wyboru:

EDUKACYJNY (dla młodzieży, studentów)

490 zł

ZAWODOWY

650 zł